Mis on kirjastajaportaal?

Kirjastajaportaal on e-teenuste keskkond kõigile Eesti väljaandjatele. Siin saab teavitada uuest väljaandest, taotleda väljaannetele standardnumbreid, arhiveerida faile, hallata väljaannete autoriõigusi ja ligipääsupiiranguid ning vaadata statistikat väljaannete kasutamise kohta.

2017. aastal kehtima hakkav säilituseksemplari seadus mõjutab kõiki, kes on seotud väljaannete avaldamise ja kättesaadavaks tegemisega: autorid, kirjastajad, trükikojad, auviste tootjad ning säilituseksemplari saavad raamatukogud.

Uue seadusega muutuvad trükistega võrdselt oluliseks digitaalsed väljaanded. Nende kogumine aitab luua terviklikku digitaalset kogu eesti kultuuripärandist. Säilituseksemplari kohta saab lugeda siit.

Kuidas saada Kirjastajaportaali kasutajaks?

Portaali sisenemiseks tuleb kasutajal avada veebiaadress http://kirjastaja.digar.ee

Kirjastajaportaali kasutamiseks peab looma kirjastuse konto. Konto saab luua Rahvusraamatukogu registreeritud kasutaja. Registreerumiseks on vajalik ID- kaart või mobiil-ID. Registreeruda saavad nii juriidilised kui ka eraisikud. Mõlemal juhul tuleb täita taotlus ja selles kõik kohustuslikud väljad. Vajadusel saab autenditud kasutaja esitada mitu taotlust. Hiljem Kirjastajaportaalis saab valida, millise kirjastuse esindajana jätkata tegevusi.

Kirjastaja konto loomine

Vajutades nupule “Loo kirjastaja konto“ suunatakse kasutaja Rahvusraamatukogu autentimisteenuse aadressile sso.nlib.ee. Autentimine tagab nii andmete kui ka failide kaitse ja ligipääsu failidele vaid selleks volitatud isikutele.

Peale taotluse täitmist esitatakse see kinnitamiseks. Kui taotlus rahuldatakse, saadetakse kasutaja rahvusraamatukogus registreeritud e-posti aadressile vastav teade ja konto aktiveerimise link. Juhul, kui Kirjastajaportaalis on juba antud registrikoodiga kirjastus olemas, kuvatakse kasutajale hoiatus ja kontaktisiku nimi, kellega tuleks esindusõiguse saamiseks kontakteeruda.

Kirjastuse konto registreerinud isik omab peakasutaja õigusi. Peakasutajal on õigus volitada oma töötaja või kolmas isik portaali kasutama ja anda õigused valitud toiminguteks.

Standardnumbri(te) taotlemise alustamine

Väljaandele standardnumbri taotlemiseks tuleb vajutada nupule “Taotle standardnumbrit” ning valida teaviku tüüp.

Väljaandja saab taotleda järgmisi standardnumbreid: ISBN, ISSN ja ISMN. ISBN ja ISMN numbritele lisaks saab taotleda ka tasuta EAN vöötkoodi.

Vaata lisaks mis on ISBN, ISSN, ISMN.

Väljastatud standardnumbrite kohta saadetakse taotlejale info nii e-posti, kui kirjastajaportaali kontole.

Iga taotletud ja kinnitatud standardnumbri kohta koostatakse eelkirje , mis kantakse peatselt ilmuma hakkavate väljaannete nimestikku elektronkataloogis ESTER. See võimaldab kiiresti ja efektiivselt teavitada avalikkust ilmuma hakkavatest väljaannetest.

Korduma kippuvad küsimused ISBNi kohta.

Statistika jaotuses saab vaadata väljaannete laenutus- ja kasutusstatistikat. Laenutusstatistikat laetakse iga kuu alguses elektronkataloogist ESTER, kasutusstatistika põhineb digitaalarhiivi DIGAR vaatamis- ja allalaadimisstatistikal.

Failide üle andmine

Failide üleslaadimiseks tuleb esmalt üles otsida vastav teos, seejärel vajutada nupule "Failid ja ligipääsud". Avanenud vormis saab igale väljaandele lisada nii palju faile, kui vaja.

Väljaande fail on väljaande või selle lisale kirjastaja esindaja poolt lisatud fail. Ühele väljaandele või lisale saab lisada mitu faili. Faile saab valida kas FTP serverist (kui nad on sinna eelnevalt üles laetud) või kasutaja arvutist (siis laetakse need üle internetilehitseja serverisse).

Tööfail on väljaande või selle lisale kirjastaja esindaja poolt lisatud fail märkega "Tööfail". Tööfail on mõeldud ajutiseks salvestamiseks ning ei kuulu digiarhiivi DIGAR edastamisele.

Nõuded üle antavatele failidele

Üldised nõuded
 • Kausta ja failinimi ei tohi sisaldada kirillitsat, täpitähti, tühikuid ega teisi diakriitilisi märke.
 • Kausta ja failinimes võib kasutada sümboleid 0-9, a-z (kuid mitte täpitähti!) ning alakriipsu.
 • Eelistatud on üks väljaanne ühe failina. Erandiks on kaanefail(id) ja sisufail(id) eraldi.
 • Erinevad väljaanded salvestatakse erinevatesse kaustadesse. Ka juhul, kui ühte ja sama väljaannet on saadetud erinevates keeltes. Sama kehtib ka lisade puhul.
 • Kui iga lehekülg on eraldi failina, siis peab lehekülgede numeratsioon olema kasvav ning soovitatavalt lehekülje number vastama failinimes olevale numbrile. Näiteks:
  valjaande_nimi_001.pdf
  valjaande_nimi_002.pdf
  valjaande_nimi_003.pdf
  jne.
 • Kui juba edastatud failist tehakse parandusversioon, lisada uu(t)e faili(de) nime(de) lõppu "UUS". Näiteks:
  valjaande_nimi_001.pdf
  valjaande_nimi_002.pdf
  valjaande_nimi_002_UUS.pdf
  valjaande_nimi_003.pdf
  jne.
Järgnevalt toodud nõuete täitmine on eelduseks, et failidega oleks võimalik säilitustegevusi teostada.
 • Faili sisu peab vastama võimalikult üks ühele trükisega sh sisaldama kaasi, kõiki lehekülgi ja lisasid.
 • Faili sisu peab olema võimalikult kõrges kvaliteedis.
 • Fail ei tohi olla kokku pakitud.
 • Fail ei tohi olla kaitstud parooliga.
 • Fail ei tohi olla krüpteeritud.
 • PDF failil ei tohi olla peal kirjutuskaitset.
 • PDF faili lehekülgede lahti lõikamine peab olema lubatud.
 • PDF faili printimine peab olema lubatud.
 • PDF faili sisu kopeerimine peab olema lubatud.
 • PDF faili sisu muutmine peab olema lubatud.

Eelistatud falivormingud

Järgnevad failivormingud on soovituslikud, et tagada arhiveeritavate failide ja nendes oleva sisu kättesaadavus ja kasutatavus tulevikus. Failivormingud, mis ei ole laialdaselt toetatud ega levinud, ei ole tulevikus enam kasutatavad ning nendes olev sisu võib jääda kas osaliselt või täielikult kättesaamatuks.

Tekstiline materjal: PDF
E-raamat: EPUB, MOBI
Pildiline materjal: PDF, TIFF
Heliline materjal: WAV, MP3 (kui algmaterjal on vaid selles vormingus loodud)

Failide ligipääsupiirangute sätestamine

Peale failide üleslaadimist määratakse nende kättesaadavus (juurdepääsupiirangud) Rahvusraamatukogu sisevõrgus ja avalikus võrgus. Vormidesse sisestatakse kuupäev, mis ajast on väljaanne vastavas võrgus kättesaadav. Kui soovitakse märkida, et väljaannet poleks võimalik kunagi vaadata või alla laadida, tuleb vastav kuupäevaväli tühjaks jätta. Juurdepääsupiirangud ei laiene väljaande metaandmetele ega pisipildile.

Failide autoriõiguste sätestamine

Failidele autoriõiguste sätestamiseks tuleb vajutada nupule “Autoriõigused“. Avanenud vormis tuleb sisestada õiguste omanik ja valida nimekirjast litsentsi tingimus.

Kõige eelnimetatu korrektsel täitmisel tekib jaotusesse "Failid ja ligipääsud" nupp "Esita arhiveerimiseks". Nupule vajutamisel muutub väljaande failide staatuseks "Saadetud kinnitamisele".